Nieuws

Energietransitie Meppel geen gelopen koers

Hoe gaat Meppel van het gas? Daarover organiseerde wethouder Jaap van der Haar gisteravond een eerste inspraakavond. Met zeventig deelnemers en een goed gesprek kijkt de wethouder tevreden terug. Aan de reacties van de Meppelers werd wel duidelijk dat dit nog geen gelopen koers is.

Maandagavond was de aftrap van de informatieavonden. Deze avond was voor alle Meppelers. Komende weken worden er avonden per wijk georganiseerd. Onder de deelnemers zaten zowel voor- als tegenstanders van de plannen.

“Het ging echt alle kanten op”, vertelt Van der Haar. “Er waren heel veel mensen die hun ervaringen inbrachten. Je hebt ook mensen die zeggen: hou op met die boel en begin met kernenergie. Alle elementen klonken.”

Echt rekening houden
Hoewel het conceptplan al klaar is, is er volgens Van der Haar wel ruimte voor debat. “We doen dit heel bewust zo. We hebben dit plan ontwikkeld met burgers en ondernemers. Dat is een werkgroep van 40 √† 50 Meppelers. Het is een conceptplan, door het college vastgesteld. De inspraakavond is het begin van de formele inspraakprocedure. We horen het alleen zes weken ter inspraak te leggen, maar we gaan verder dan dat. We gaan actief alle reacties ophalen en daar luisteren we goed naar. We schrijven daar ook een reactienota op zodat de gemeenteraad goed weet wat de burgers erover denken, voordat zij tot besluitvorming komt. Wij willen echt met de mensen rekening houden. Dat gaat ook niet anders.”

Geen verplichting
Op dit moment is het wettelijk niet mogelijk om mensen een verandering op te leggen. Dat moet de gemeente ook helemaal niet willen, vindt de wethouder. “Het kan op termijn wel zo zijn dat de Rijksoverheid daar stappen in neemt als het op een aantal plekken niet gaat lukken, maar de provincie en de gemeente willen samen met de burgers oplossingen vinden. Daar gaat het mij echt om. Je komt achter de voordeur van mensen. Daar moeten zij meewerken.”

Wantrouwen
“We gaan nu de wijken in om daar in gesprek te gaan”, vervolgt de wethouder. “Woonwijk Berggierslanden is als eerste aan de beurt. Daar zullen wij vertellen waarom wij denken dat warmtepompen daar de beste optie zijn, inwoners krijgen de kans om hun mening te delen. Gisteravond was er best wantrouwen. Dat zag je ook in de reacties van mensen. De overheid kan niet iedereen tevredenstellen, maar in dit proces zullen we proberen eerlijk, transparant en open te zijn. We gaan inwoners niet een richting opduwen die niet de gewild is.”