Nieuws

Energielabels huurwoningen Koedijkslanden kloppen niet

De energielabels van huurwoningen van Woonconcept in de wijk Koedijkslanden in Meppel kloppen niet. Dat is de conclusie van een onderzoek dat woningcorporatie Woonconcept heeft laten uitvoeren.

Huurders in de wijk Koedijkslanden klagen al geruime tijd bij de woningcorporatie over hun woning, bijvoorbeeld over tocht. Daarnaast uiten bewoners hun twijfels over het energielabel. “Die geluiden werden steeds massaler”, zegt directeur Marcel van Halteren. “Daar hebben we niet genoeg en tijdig naar geluisterd. Excuus”, aldus Van Halteren tegen twintig tot dertig bewoners die naar de presentatie zijn gekomen.

Nu heeft de woningcorporatie opnieuw onderzoek laten uitvoeren naar de energielabels, die tussen 2018 en 2020 zijn uitgegeven. De conclusie: de labels kloppen niet. Van de 390 woningen van Woonconcept in de Koedijkslanden zijn er 69 steekproefsgewijs onderzocht, waarvan de 52 woningen een A-label hadden. Slechts achttien hebben ook daadwerkelijk dat label. De rest heeft label B, C of D. Woningen met een energielabel A worden geacht het meest energiezuinig te zijn. De minst zuinige woningen krijgen een energielabel G.

Om er zeker van te zijn dat dit label nu wel klopt, heeft Woonconcept ook SKB-IKOB, een onafhankelijk bureau dat landelijk het proces controleert rondom het toekennen van energielabels, ingeschakeld. “Dit label is heel goed opgesteld”, stelt het bureau. “Het bedrijf wat het eerder heeft gedaan, heeft een aantal dingen aantoonbaar mis gedaan.”

Zo zijn er bijvoorbeeld renovaties meegenomen in het proces die niet zijn uitgevoerd en is een label voor één woning voor een grote groep andere woningen meegenomen. Directeur Van Halteren wijst er ook op dat destijds heel veel woningen in die tijd in één klap een energielabel kregen.

Groot onderzoek

Voor Woonconcept is dit aanleiding om alles nog eens bij langs te gaan. Voor al haar woningen in de Koedijkslanden laat ze opnieuw een energielabel uitgeven. “En we gaan het onderzoek ook uitbreiden”, vult Windy ter Horst, vastgoedmanager bij Woonconcept aan. “Is dit alleen Koedijkslanden, of is het groter? We gaan ook kijken naar andere wijken in Meppel.” Ook woningen in Steenwijk en Hoogeveen worden meegenomen in het onderzoek.

Er gaat niet alleen gekeken worden naar het energielabel, maar ook alles wat erbij komt kijken. Bij de bewoners gaat het al snel om de huur. Die is verhoogd naar aanleiding van een energielabel. “Misschien hebben bewoners te veel betaald. We gaan graag samen met de bewoners onderzoeken wat een goede manier is om hier mee om te gaan”, aldus Van Halteren.

De directeur zegt geschokt te zijn door de resultaten. Een grote les heeft hij in ieder geval geleerd door het onderzoek. “We moeten onze hand in eigen boezem steken. We hebben te lang vertrouwd op wat in onze systemen stond. Maar de bewoners hadden gewoon gelijk. Zij, als expert van hun eigen woning, hadden beter zicht op de woning. We willen vanavond nog beginnen om beter te gaan communiceren met de huurders.” Afgesproken is om in ieder geval iedere maand met elkaar te gaan zitten.

Stefan Klomp (RTV Drenthe)