Regio

Eerder een nieuwe heup door unieke samenwerking

Samenwerking Treant en OCON Orthopedische kliniek.

Door afschaling van de reguliere zorg vanwege corona was de wachttijd voor een nieuwe heup bij Treant gestegen. In sommige gevallen naar ruim een jaar. Door de samenwerking met OCON Orthopedische kliniek is het gelukt deze wachttijd flink te verkorten. Sinds afgelopen december zijn 98 patiënten geholpen aan een nieuwe heup. Patiënten die normaal gesproken nog eens drie tot zes maanden langer hadden moeten wachten.

De situatie is bekend. Er zijn lange wachtlijsten ontstaan door corona, waardoor ziekenhuizen met inhaalzorg te maken hebben. Floris den Boer, orthopeed bij Treant: ‘Orthopedie heeft veel stilgelegen tijdens corona. Ten opzichte van andere vakgroepen hebben wij minder acute patiënten. OK-personeel en verpleegkundigen werden daarom ingezet voor coronazorg, wat invloed had op de OK-capaciteit. Dit resulteerde in enorme wachtlijsten. We zijn extern naar een oplossing gaan zoeken om deze wachtlijsten zo snel mogelijk naar een normaal niveau te krijgen. Zo kwamen we bij OCON terecht.’

Dagmar Wikkerink, manager kwaliteit & capaciteit bij OCON: ‘Wij zien de urgentie om wachttijden zo kort mogelijk te houden. Juist in orthopedie. Patiënten hebben vaak te maken met pijn en worden belemmerd in hun mobiliteit. Dit kan grote gevolgen hebben voor lichamelijke en geestelijke gezondheid, maar ook in relatie tot bijvoorbeeld werk of gezin. Daarom is het zo mooi dat we konden helpen. Patiënten van Treant zijn nu veel sneller op de been dan verwacht. En de samenwerking is heel fijn verlopen. Onze mentaliteit en nuchterheid bleken een goede match. ‘Vandaag iets afspreken betekent morgen iets geregeld.’

Patiënten van Treant zijn bij OCON in Hengelo geopereerd. Ze zijn behandeld door hun eigen orthopeed. OCON faciliteerde en ondersteunde tijdens het behandeltraject. De kliniek in Hengelo was verantwoordelijk voor de preoperatieve screening, de anesthesie en assistentie tijdens de operatie. En nadien de verzorging op de verpleegafdeling. De poliklinische nazorg was vervolgens weer in handen van Treant. ‘Ik ben erg tevreden over de samenwerking. Het is duidelijk te merken dat OCON gespecialiseerd is in orthopedie. Alle kennis en kunde is aanwezig. En wat erg fijn is: de behandelrelatie tussen dokter en patiënt blijft in stand: erg belangrijk omdat vertrouwen essentieel is. Enig nadeel is dat de patiënten en ik erg vroeg op moesten staan, omdat we wat verder moesten reizen’, lacht Floris den Boer. ‘Om die reden hebben we patiënten moeten selecteren om in Hengelo te opereren. Niet iedereen is mobiel genoeg om zo ver te reizen.’

Mevrouw Van Selling (70) uit het Groningse Schildwolde is één van de patiënten van Treant die geopereerd is aan een nieuwe heup bij OCON. ‘Ik stond al een tijdje op de wachtlijst. Ik had pijn in mijn lies. En liep al helemaal scheef. De verwachting was dat ik komende zomer geopereerd kon worden. Maar ik werd drie weken geleden gebeld door mijn orthopeed Den Boer dat ik al in maart geholpen kon worden. Bij OCON, maar wel door mijn eigen orthopeed. Anders had ik het niet gedaan hoor. Dokter Den Boer kent mij en mijn klacht. En hij heeft me al eens eerder geholpen. Aan mijn andere heup. Daarom heb ik veel vertrouwen in hem. Nu is het alweer achter de rug en kan ik gaan herstellen. Drie maanden eerder dan verwacht.’

Beide ziekenhuizen sluiten een verdere samenwerking in de toekomst niet uit. Floris den Boer: ‘Op dit moment is de capaciteit bij Treant voldoende. Maar afhankelijk van deze capaciteit in combinatie met de ontwikkelingen op het gebied van corona, kunnen we in de toekomst nog eens een beroep op elkaar doen. Dit keer hebben we heupprotheses gedaan. Praktisch gezien was dit het meest haalbaar. De materialen die OCON gebruikt bij het plaatsen van een heupprothese zijn bijna gelijk aan de materialen die we bij Treant gebruiken. Maar ook op andere orthopedische gebieden zijn de wachttijden lang. Bij knieën bijvoorbeeld. Maar deze patiënten kunnen nu natuurlijk ook eerder geholpen worden. Een bijkomend voordeel van de samenwerking.’

Foto Je leukste foto (Orthopeed Floris den Boer en mevrouw van Selling)