Kerk

Drie gemeentes zichtbaar onder één dak

Vanaf januari 2022 kerken de leden van de Oecumenische Gemeente Meppel in de Vledderstraat 20. Dit gebouw is al jarenlang de thuisbasis voor de Doopsgezinde Gemeente en Remonstrantse Gemeente. Zeer gastvrij hebben zij de Oecumenische Gemeente ontvangen. Op zondagmorgen zijn er nu twee momenten om een viering of kerkdienst bij te wonen. Zo wordt er optimaal gebruik gemaakt van de kerkzaal en van de ruimte om elkaar te ontmoeten. Ook zijn er gezamenlijke activiteiten.

De samenwerking loopt goed en dat deed de kerkenraden besluiten om dat ook zichtbaar te maken aan de buitenkant van het gebouw. Er is gekozen voor een geheel nieuw naambord met vermelding van de drie gemeentes en een afbeelding die een kleurrijke samenleving weergeeft. De onthulling van het nieuwe bord gebeurde in het bijzijn van afgevaardigden van de drie gemeentes: v.l.n.r. Aldert Dijk, Tineke Weidema en Dirk Krikke.

De Kerstnachtdienst is een mooi voorbeeld van een gezamenlijke activiteit, dan is er een uitvoering met een projectkoor dat het Kerstoratorium “De Verhalen” ten gehore zal brengen. Zie voor meer informatie doremeppel.nl of oecumenischegemeentemeppel.nl

Tekst/foto Taakgroep communicatie Oecumenische gemeente Meppel