Nieuws

Drie decorandi bij afscheid van gemeenteraad in Meppel

In de gemeente Meppel namen gisteravond meerdere raadsleden afscheid, van wie er drie koninklijk werden onderscheiden. Die eer ging naar Sandra Wolvekamp, Frans Venema en Frank Perquin. Burgemeester Richard Korteland sprak het drietal toe en onderscheidde hen daarna als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
De 36-jarige Wolvekamp was twaalf jaar raadslid voor het CDA in de gemeente en maakte zich altijd sterk voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen.

“Omarm mensen die zorgen voor verbinding in de buurt. Benut het talent en de kennis van inwoners”, gaf ze ze aanwezigen in de raadszaal mee bij haar afscheid. De 82-jarige Venema (Sterk Meppel) zet zich al lange tijd politiek in en was na de herindeling in 1997 in zes termijnen actief. Daarmee is hij niet alleen het oudste, maar ook het langstzittende raadslid. “Luisteren, adviseren, vragen brengen bij de instanties waar ze horen: mensen rekenen op je. Ik vind het vanzelfsprekend dat een raadslid helpt”, omschreef Venema zijn takenpakket.

De 54-jarige Perquin heeft zich namens de VVD sinds 2010 ingezet voor de Meppeler politiek en was in zijn laatste periode fractievoorzitter. Zijn authentieke karakter bracht diversiteit in de raad en door zijn nuchtere persoonlijkheid bekeek hij de zaken zoals ze zijn en sprak hij zich erover uit als dat nodig was. “Eigenwijs zijn is soms nodig”, zei hij.

Foto Marcus Siebes