NieuwsSchooltv

Drenthe College ontvangt positieve beoordeling

De Onderwijsinspectie heeft Drenthe College in de periode tussen 26 september en 10 oktober onder de loep genomen in het kader van het vierjaarlijks onderzoek naar de sturing door het bestuur op de kwaliteit van het onderwijs. Drenthe College is verheugd met het oordeel van de Inspectie; het rapport belicht de sterke punten van Drenthe College en identificeert enkele verbeterpunten.

Het rapport benadrukt de positieve aspecten van Drenthe College. Het bestuur heeft, aldus het rapport, een heldere visie op goed onderwijs, vertaald naar ambitieuze doelen en beleid. Er wordt effectief gestuurd op deze doelen, wat bijdraagt aan een positieve ervaring van studenten.

Mare Riemersma-Diephuis, lid College van Bestuur: “De Onderwijsinspectie zegt in het rapport dat studenten zich welkom en gerespecteerd voelen en dat zij een veilig en stimulerend leerklimaat ervaren. Dat onze studenten zo iets tijdens een Inspectieonderzoek zeggen, dat is het mooiste compliment dat we als school kunnen krijgen”.

De Onderwijsinspectie benoemt meer positieve aspecten. Riemersma-Diephuis: “De inspectie constateert dat onderwijsteams erin slagen om het onderwijs aan te laten sluiten op de doelgroep, met passende ondersteuning en positieve feedback van studenten. De samenwerking met de regio – huidige voorbeelden daarvan zijn onder andere de samenwerking en fusie met Terra en met Noorderpoort en Alfa-College binnen het samenwerkingsverband DNA – wordt geprezen als kenmerkend voor onze werkwijze.

Het rapport signaleert ook een aantal verbeterpunten. Deze worden vanzelfsprekend de komende maanden uitgevoerd. Het definitieve rapport wordt in de loop van januari 2024 via de site van de Onderwijsinspectie (www.onderwijsinspectie.nl) gepubliceerd.

Drenthe College is een mbo en opleidingencentrum. Elk jaar volgen bijna 8.000 studenten een opleiding aan Drenthe College, dichtbij huis op één van de vele locaties in de provincie Drenthe. Kernlocaties zijn Assen, Emmen en Meppel. De missie van Drenthe College is bijdragen aan een waardevolle toekomst.

Cheryl Groen (bron DC)/ archief RTV Meppel