Schooltv

Drenthe College is een gezonde school

Drenthe College heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laat Drenthe College zien dat de school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Drenthe College is trots op dit behaalde resultaat! Het vignet toont aan dat de claim “Meer dan een diploma” bij Drenthe College invulling krijgt onder meer via het werken aan gezondheid en welzijn.

Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt DC voor actieve en gezonde studenten, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar studenten. Bovendien heeft de school speciale aandacht voor het themacertificaat Relaties en seksualiteit.

Sharon van der Ploeg-Bakker regiocoördinator Gezonde School bij GGD Drenthe: “Aandacht voor relaties en seksualiteit is belangrijk. Zowel thuis als op school. Hierdoor krijgen jongeren op tijd informatie over onderwerpen als gezonde relaties, veilig vrijen en zwangerschap. Ook durven zij vragen te stellen over onderwerpen zoals diversiteit, wensen en grenzen. Met het behalen van het themacertificaat Relaties en Seksualiteit draagt Drenthe College bij aan een veilig schoolklimaat en een positieve en gezonde seksuele ontwikkeling.” Hiervoor zet Drenthe College bijvoorbeeld extra scholingen in voor docenten en medewerkers en theatervoorstellingen om het thema onder de aandacht te brengen van de studenten.

Mare Riemersma, lid CvB van Drenthe College is er trots op om een Gezonde School te zijn. “Vanaf nu hangt op de gevel van onze school het logo Gezonde School. Zo kan iedereen op het schoolplein zien dat we een gezonde school zijn! Gezondheid en welzijn zijn – zeker in het jaar waarin we uit de corona-pandemie zijn gekomen – zijn belangrijke voorwaarden om studenten zo succesvol mogelijk te kunnen begeleiden op hun pad naar een waardevolle toekomst.”

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

Foto Iris Sijbom