Nieuws

De Veteranenvlag wappert voor het eerst in Meppel op 26 juni 2021

26 juni a.s. bedankt Nederland de veteranen die ingezet zijn in dienst van de Vrede, nu en in het verleden. Het is een national evenement waar heel Nederland haar meer dan 100.00 veteranen bedankt. Op 13 april 2021 heeft burgemeester Korteland het Veteranen Witte Anjerperk in het Rosarium van het Wilhelminapark geopend. Het Witte Anjerperk is er mede op initiatief van de Stichting Oud Indiëgangers gekomen.

De Stichting Oud Indiëgangers is zeer verheugd dat de gemeente positief heeft ingestemd met het verzoek van de Stichting Oud Indiëgangers Meppel om op 26 juni a.s., op Veteranendag, de Veteranenvlag te hijsen bij het Witte Anjerperk in het Rosarium van het Wilhelminapark. Dat betekent dat de Veteranenvlag voor het
eerst wappert in de gemeente Meppel.

Foto Stichting Oud Indiëgangers Meppel