De Ronde (digitaal)

Donderdag 10 februari 2022, 19.30 uur
Voorjaarsoverleggen gemeenschappelijke regelingen
• GGD Drenthe
• Veiligheidsregio Drenthe