De Ronde

Donderdag 3 juni 2021, 19:30 uur
Agenda
– Invulling RES verplichting Meppel
– Omgevingswet: adviesrecht bij omgevingsvergunning
– Technische vragen ‘Toekomst schouwburg Ogterop’