Nieuws

De nieuwe Prinsengracht begint vorm te krijgen

Begin maart schreven we dat de Prinsengracht op de schop ging en 3 maanden werd afgesloten. Een belangrijke verkeerader richting binnenstad niet te gebruiken. Met ondernemers werden afspraken gemaakt hoe de winkels bereikbaar zouden blijven. Deze week gingen we kijken wat de status is van het project. De aannemer heeft de afgelopen tijd hard gewerkt om de stoepen voor de winkels er voor de Pasen weer in te krijgen. Op de foto’s is het begin en de vordering van de werkzaamheden te zien.

Het gaat op de Prinsengracht om groot onderhoud: zowel de bomen als bestrating langs en aan de gracht wordt vervangen. De oude bomen aan de Prinsengracht zorgden vooral met wortels die het wegdek aantasten voor overlast. Daarom is voor alle bomen een kapvergunning afgegeven. Voor de aanleg van nieuwe bomen is een aanzienlijke ingreep nodig, omdat de juiste groeiplaats moet worden gecreëerd. Daarna wordt ook het trottoir en het wegdek opnieuw bestraat. Ook komt er een duidelijke fietsparkeerplaats bij de Prinsengracht.

Foto Leo de Harder