Nieuws

De Hersenstichting bedankt alle gulle gevers en vrijwilligers

Van 30 januari tot en met 4 februari 2023 collecteerden 20.000 vrijwilligers van de Hersenstichting voor meer hersenonderzoek. In de gemeente Meppel gingen 150 collectanten op pad. In enkele wijken in Meppel werd alleen met een collectebord gecollecteerd, daar was het alleen mogelijk om een donatie te doen via een QR-code.Tezamen hebben deze collectanten € 11.253,- opgehaald in de plaatsen Meppel en Nijeveen.

“We zijn erg trots op al onze vrijwilligers en gulle gevers en bedanken hen namens de 4 miljoen Nederlanders met een hersenaandoening. Met deze mooie opbrengst financieren wij onderzoek en innovaties, geven we voorlichting en zetten we het belang van onze hersenen overal op de agenda”, aldus de Herenstichting

Meer dan 4 miljoen Nederlanders hebben een hersenaandoening. Hersenaandoeningen zijn hard op weg om de grootste ziekte van Nederland te worden. Dat mogen we niet laten gebeuren. Want een hersenaandoening zet je leven en dat van naasten volledig op z’n kop. Daarom willen we dat iedereen zoveel mogelijk uit het leven kan halen. Heb je de collecteweek gemist? Je kunt je gift ook overmaken op rekeningnummer NL18INGB 0000 000 860 t.n.v. Hersenstichting, Den Haag of doneren via www.hersenstichting.nl. Hier is ook meer informatie over het werk van de Hersenstichting te vinden.

Tekst Hersenstichting/ foto Merle Schijers ( op de foto Jens Schijers)