Nieuws

De Heer Gerrit Gruppen is Koninklijk Onderscheiden

Dinsdag jl. heeft burgemeester Korteland van Meppel een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan de heer Gerrit Gruppen. Meneer Gruppen was van 1980 tot 2010 vrijwilliger bij de bridgevereniging BZA te Meppel, waar hij voorzitter was van 1994 tot 2004. Hij organiseerde daar ook de wekelijkse bridgeavonden. Ook is hij sinds 1980 lid van de vereniging Maastrichts Aardewerk (VMA) en voorzitter van de vereniging. Hij organiseerde beurzen waardoor VMA landelijke bekendheid heeft verkregen. In 2005 ontving meneer hiervoor een gouden erespeld van de vereniging.

Van 1987 tot en met 2009 was meneer vrijwilliger bij de Drentse fiets 4-daagse. Deze lijst van activiteiten is onder de aandacht gebracht van Zijne Majesteit de Koning. Het heeft Zijne Majesteit de Koning dan ook behaagd om meneer Gruppen, bij Koninklijk Besluit van 18 januari 2022, te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Foto Henk Oostra