Nieuws

De Bloedmooie Collectebus: online collecteren

De Trombosestichting zet zich in om een einde te maken aan tromboseleed. En dat is belangrijk, want 1 op de 4 mensen overlijdt aan de directe of indirecte gevolgen van trombose, zoals een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom organiseren ze dit jaar voor het eerst een online collecte. Hiermee kan iedereen die dat wil op een laagdrempelige manier bijdragen aan een beter leven voor trombosepatiënten.
Veel goede doelen collecteren om geld op te halen. Met een collectebus langs de deuren, om zoveel mogelijk mensen te bereiken. De Trombosestichting is echter zo klein, dat ze niet genoeg mensen hebben om een collecte te organiseren. Daar hebben ze iets op gevonden. In aanloop naar 13 oktober, Wereld Trombose Dag, lanceren ze namelijk de online collectecampagne. Zo kan iedereen collecteren of een donatie doen in de online collectebus.
Iedereen kan zelf een collectebus starten via de website bloedmooiecollectebus.nl en de bus delen met familie, vrienden, collega’s om zo online te collecteren. Doneren in de collectebus van de Trombosestichting kan natuurlijk ook. Alleen door meer fondsen te werven kan men werken aan een toekomst zonder tromboseleed.

Foto: Pixabay