Nieuws

CSG Dingstede al 15 jaar hooien bij Doosje

Ruim 15 jaar geleden moesten leerlingen vanuit de regering een maatschappelijke stage doen. Een van de maatschappelijke stages van CSG Dingstede was het helpen hooien bij Doosje. In de eerste jaren werd er een hele ochtend of middag gehooid door de leerlingen om zo Natuurmonumenten een handje te helpen.

Bij het hooien wordt het maaisel, wat overblijft na het weghalen van het riet, door leerlingen netjes bij elkaar geharkt. Dit maaisel wordt vervolgens weer afgevoerd en gebruikt als compost voor bijvoorbeeld de biologische landbouw. Het is belangrijk voor het behoud van de bijzondere natuur in de wieden dat het maaisel wordt verwijderd. Op deze manier blijft het trilveen voedselarm en verandert het gebied niet in moerasbos.

Deze week hebben de leerlingen van Dingstede voor de 15e keer gehooid op doosje. Natuurlijk is er wel wat veranderd, zo is dit geen maatschappelijke stage meer, maar een onderdeel van de biologielessen in de tweede klas. De geschiedenis en het behoud van het gebied komen daarin aan de orde en ook de biodiversiteit is een onderdeel van de lessen. Daarnaast is het een mooie kans voor leerlingen om zich, in het kader van burgerschap, in te zetten voor het behoud van de natuur in de samenleving.

Angelica Rozema/ foto’s eigen (leerlingen aan het werk)