Nieuws

Corporaties in gesprek met gemeenteraadsleden Meppel

Het thema wonen is actueler dan ooit. Ook in Meppel zijn er uitdagingen op het gebied van wonen. De woningcorporaties Woonconcept en Actium nodigden de (nieuwe) gemeenteraadsleden uit voor een interactieve avond over sociale huurwoningen in Meppel.

Gezamenlijk doelen bereiken
De samenwerkende corporaties wilden graag kennismaken en in gesprek gaan met de nieuwe raadsleden om gezamenlijke doelen te bespreken. “Ook in Meppel staan we aan de vooravond van een grote opgave op het gebied van wonen. Niet alleen op het gebied van woningen, van de stenen. Maar ook de sociale kant verdient veel aandacht, dat gaat hand in hand. Gemeenten en woningcorporaties zijn belangrijke partners, met uiteindelijk dezelfde doelstellingen. Ontzettend belangrijk dat we ons in elkaar verdiepen. Ieder vanuit onze eigen rol, zodat we kunnen kijken wat we kunnen bijdragen”, vertelt Nicole Peeters, directeur-bestuurder bij Woonconcept.

In gesprek over belangrijke thema’s
Duurzaamheid, beschikbaarheid, betaalbaarheid en leefbaarheid. Dé thema’s waar het om draait. In kleine groepen werd hierover gesproken, wie doet wat en hoe kunnen we elkaar versterken. “We moeten betaalbare woningen beschikbaar hebben voor verschillende doelgroepen en dit moet ook nog eens op een duurzame manier gebeuren. We hebben daarmee dan ook veel uitdagingen en het was goed om daarover op een open manier met de raadsleden in gesprek te gaan”, aldus Rob Hoogeveen, manager vastgoed van Actium.

In verbinding aan de slag
De avond was erg geslaagd, volgens de aanwezigen. “Veel te kort” werd zelfs gezegd door de raadsleden. “Juist een gemeenteraad kan veel betekenen voor het wonen in een gemeente als Meppel. De gemeenteraadsleden nemen belangrijke beslissingen in het dossier wonen, zoals de woonvisie. Daarom is het belangrijk om te weten wat er speelt op het gebied van wonen en wat corporaties doen. Wat onze beweegredenen zijn en die van de raadsleden en hoe we elkaar kunnen versterken”, benadrukt Nicole Peeters.

De avond in Meppel werd afgesloten met de vraag wat de raadsleden hadden opgestoken van de masterclass. “Dat corporaties zich zo bezighouden met de mensen en niet alleen met de stenen, had ik niet verwacht!” was één van de antwoorden die werd gegeven. De raadsleden gaven aan behoefte te hebben om volgend jaar weer een soortgelijk moment te organiseren om de samenwerking op te blijven zoeken.

Foto Woonconcept