Nieuws

COA verzoekt tijdelijke noodopvang vluchtelingen in Meppel

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) verzoekt de gemeente Meppel vanaf half november een noodopvang voor maximaal 98 personen te mogen realiseren. Het gaat om noodopvang tot uiterlijk 1 april 2022. De beoogde opvanglocatie is een boot met als aanlegplaats het kanaal aan de Paradijsweg, tussen de brandweerkazerne en Kringloop LUA.

Het college van burgemeester en wethouders staat hier welwillend tegenover en heeft het voorstel geagendeerd voor de raadsvergadering van 28 oktober 2021. Dit omdat de gemeente Meppel de verantwoordelijkheid wil nemen om bij te dragen aan de noodsituatie die zich voordoet. Voorwaarde van het college om aan de opvang mee te werken is onder andere dat omwonenden goed worden geïnformeerd door middel van een bijeenkomst en dat er op korte termijn een aantal afspraken met het COA vastgelegd worden.

Aanlegplaats
De aanlegplaats moet nog in gereedheid gebracht worden. De verwachting is dat de boot in de eerste week van november aanmeert. Daarna wordt een aantal werkzaamheden verricht om de boot gereed te maken voor bewoning. Naar verwachting wordt de boot half november in gebruik genomen. De boot ligt er dan tot uiterlijk 1 april 2022. De realisatie en het beheer van de noodopvang wordt uitgevoerd en betaald door het COA.

Waarom deze noodopvang?
Naar aanleiding van de noodsituatie in Ter Apel zoekt het COA naar extra capaciteit. Dit is nodig omdat alle opvanglocaties vol zitten. Er is sprake van een hoge instroom en statushouders stromen moeizamer dan voorheen door naar reguliere huisvesting. De instroom van vluchtelingen is zo groot dat mensen geen fatsoenlijk onderdak meer geboden kan worden. En het einde lijkt nog niet in zicht. Wij vinden dat het Rijk en gemeenten hier een verantwoordelijkheid hebben.

Foto Googlestreetview De beoogde opvanglocatie is een boot met als aanlegplaats het kanaal aan de Paradijsweg