Nieuws

ChristenUnie tegen verbouwplan Ogterop

Fractievoorzitter Ina Booij: “nog te veel onzekerheden in het voorstel” Afgelopen heeft de gemeenteraad gestemd over een voorstel om het college te vragen met een voorstel te komen voor een investeringsbedrag van 18 miljoen euro om Schouwburg Ogterop op te knappen. Daarbij wordt verwacht dat er 5 miljoen aan subsidies en bijdragen wordt binnengehaald en dat Ogterop zelf voor 1,5 miljoen kan zorgen. De ChristenUnie heeft tegen dat plan gestemd. De ChristenUnie is voor het behoud van Ogterop. Ogterop is uniek en vervult een belangrijke rol in Meppel. Het verbeteren mag ook best iets kosten.

De ChristenUnie vindt in het plan dat nu door de gemeenteraad is aangenomen te veel onzekerheden zitten. Ina Booij, fractievoorzitter van de ChristenUnie: “Er wordt uitgegaan van meer verhuur voor zakelijke en sociaal culturele activiteiten. Daarin krijgen instanties een rol die verlieslatend zijn. Bovendien zijn in Meppel en in de regio veel locaties voor dergelijke activiteiten.” Booij pleit voor een goede inventarisatie daarvan, voordat er gerekend wordt met extra inkomsten hieruit.

Ook vreest de fractie dat door dit plan andere culturele activiteiten in Meppel onder druk komen te staan, zeker nu het voorstel van CDA en VVD is aangenomen om het bedrag zoveel mogelijk te zoeken in de budgetten kunst, cultuur, recreatie en toerisme en beheer CCM de Plataan.

De ChristenUnie had het beter gevonden om ook een plan uit te rekenen dat minder kost of gefaseerd kan worden uitgevoerd. Men blijft het kritisch volgen.

Foto Bastian vd Belt