Nieuws

CDA wil opheldering over nieuwe wandelroutes in Nijeveen

De nieuwe wandelroutes die het Recreatieschap Drenthe rond Nijeveen heeft gepland, zorgen
voor de nodige onrust. Diverse bezwaren zijn kenbaar gemaakt, maar hier lijkt niets mee gedaan.
De routekaart is al klaar en het is de bedoeling dat de eerste paaltjes met routenummers eind
2021 de grond in gaan.

Bij de CDA-fractie in de gemeenteraad van Meppel zijn signalen binnengekomen dat grondeigenaren
niet zijn gekend in de nieuwe routes, dat aangrenzende boeren bang zijn voor overlast van onder
andere loslopende honden en dat jagers en wildbeheerders vrezen voor verstoring van wild in het
buitengebied van Nijeveen.

De CDA-fractie wil van het college van burgemeester en wethouders weten wat de rol is van de
gemeente Meppel bij het uitzetten en beheer van de wandelroutes. En wat er gedaan wordt met de
bijdrage van 25.000 euro die de gemeente Meppel voor de wandelroutes beschikbaar heeft gesteld. En
tenslotte of er iets gedaan kan worden om overlast van loslopende honden te voorkomen, bijvoorbeeld
door de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) aan te passen.

Foto GoogleStreetview