Nieuws

CDA stelt vragen over overname Zonnepark door EC Nijeveen

De gemeente Meppel heeft de Energie Coöperatie Duurzaam Nijeveen aangeboden om de Coöperatie Zonnig Opgewekt, en daarmee de exploitatie van het zonnepark Mandeveld, over te nemen. Het bestuur is dit aanbod gaan onderzoeken, met de ondersteuning van kennis en expertise van een aantal van haar leden.

Op de website van Duurzaam Nijeveen heeft de fractie van CDA gelezen dat het bestuur van de EC Duurzaam Nijeveen unaniem heeft besloten de medewerking aan deze overname per direct te stoppen. De belangrijkste reden hiervoor is dat het bestuur geen vertrouwen heeft in de samenwerking met de huidige betrokken partijen, waaronder de gemeente. Het bestuur geeft aan dat er, ondanks beloften over volledige openheid, geen duidelijk inzicht werd gegeven over de lopende verplichtingen.

Informatie zou slechts ten dele, en alleen op aandringen van het bestuur, zijn gedeeld. Ook zouden er geen harde garanties zijn overlegd over de financiering van het hele project, terwijl dit wel gegarandeerd werd. T.a.v. de businesscase geeft EC Duurzaam Nijeveen aan dat deze onvoldoende onderbouwd was, er niet consequent met dezelfde getallen gerekend werd en/of met onrealistische aannames.

Over het proces geeft het bestuur aan dat er niet (transparant) gecommuniceerd is. Ondanks meerdere verzoeken van het bestuur zou de EC Duurzaam Nijeveen niet direct gesproken hebben met twee belangrijke partijen in dit traject, namelijk Innax en Green IPP. CDA leest dat de gemeente wel met deze partijen in gesprek is geweest, maar hierbij de EC Duurzaam Nijeveen niet heeft betrokken. CDA Meppel heeft over deze gang van zaken schriftelijke vragen gesteld.

Foto Shutterstock (ter illustratie)