Nieuws

CDA-Meppel wil meer woningen voor starters

De woningmarkt staat onder grote druk. Prijzen zijn de laatste jaren sterk gestegen en er is een tekort aan (sociale) huurwoningen. Met name voor starters is het heel erg lastig om een huurwoning te krijgen of een huis te kopen. CDA-Meppel wil er alles aan doen om starters te helpen en heeft hierover vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

De fractie van het CDA in de gemeenteraad van Meppel wil onder andere van het college weten of er gebruik is gemaakt van landelijke initiatieven om starters te helpen op de woningmarkt, bijvoorbeeld door het bouwen van flexwoningen.

Ook vraagt het CDA of er gekeken is naar gemeenten waar met succes projecten zijn gestart om meer woningen voor starters te realiseren.

Tot slot wil de fractie weten wat er in Meppel is gedaan en nog gedaan kan worden om starters aan een woning te helpen, bijvoorbeeld door extra ruimte voor starters in het gebied Noordpoort.

Foto Camiel Heminga