Carbidschieten is een luidruchtige traditie in en rond Meppel

De overheid was duidelijk. Carbidschieten mag maar wel onder voorwaarden. En die hadden alles te maken met plaats, tijden en aantallen aanwezigen. De gemeenten hadden dus wel respect en begrip voor de traditie die vanaf 2014 tot het immaterieel erfgoed behoort. Alhoewel dat erfgoed is gebaseerd op carbidschieten met melkbussen. Oorverdovend maar minder trommelvlies tergend als de verlengde buizen, oude giertanken, andersoortige bouwsels en hoe zo ook mogen heten, die we tegenkwamen. De ramen trilden in de sponningen.

Je kan zeggen de puristen houden het netjes bij de melkbussen en ballen. Maar die uit de hand gelopen bouwsels? Complete houwitsers althans wat het geluid betreft. Is dat ook deel van die erfgoedtraditie? Voer voor hen die waarde hechten om die tradities in stand te houden. Waar geknald werd was het ook gezellig. Vrolijke jongeren die blij waren met een verzetje in coronatijd. 2022 Werd met oorverdovend geknal binnen gehaald. De beste Wensen, blijf gezond.

Foto Jim Stap