Nieuws

Campagne ‘Geef het door’ gaat nieuwe fase in

Met de campagne ‘Geef het door’ werken de Drentse gemeenten samen aan bewustwording en het terugbrengen van restafval. Gisteren trapten bestuurders van de twaalf gemeenten de nieuwe fase van de afvalcampagne af. Het komende jaar worden alle Drenten gestimuleerd tot afvalscheiding met succesverhalen van Drentse inwoners, posters en infographics. Want afval is een grondstof voor nieuwe producten.

Anno Wietze Hiemstra, portefeuillehouder Energie, Klimaat en Milieu van de Vereniging van Drentse
Gemeenten: “Van ons afval worden nieuwe grondstoffen gemaakt, het afval wordt hergebruikt voor
het maken van nieuwe materialen en producten. Veel inwoners van Nederland en dus ook van
Drenthe weten niet altijd waarom en hoe ze hun afval goed kunnen scheiden. Vaak is dat geen onwil,
maar onwetendheid. Daarom zijn wij blij met de campagne ‘Geef het door’. Dit helpt in de
bewustwording bij onze inwoners en zorgt uiteindelijk voor een betere afvalscheiding in onze
provincie.”

Minder restafval per inwoner
De afgelopen jaren hebben alle Drentse gemeenten hun krachten gebundeld in een
samenwerkingsverband. Het doel? De hoeveelheid restafval per inwoner terug te brengen. Daarvoor
is de campagne ‘Geef het door’ in het leven geroepen. Drenten worden met posters, via social media,
infographics en op andere manieren geïnformeerd en gestimuleerd om hun afval (beter) te scheiden.
Feiten en cijfers

Afval is een grondstof. Dat geldt in elk geval voor een groot deel van ons afval. Plastic wordt gebruikt
voor nieuwe grondstoffen, gft-afval wordt omgezet in compost en van oud textiel wordt vulling
gemaakt voor bijvoorbeeld autostoelen. De hoeveelheid (ongescheiden) restafval per inwoner van de
provincie bedroeg in 2015 nog 224 kilogram. In 2021 was dit al teruggebracht naar 148 kilogram per
inwoner. Een groot deel van dit gewicht kan nog worden gescheiden.

Op de website www.geefhetdoor.nl worden tips gegeven, is informatie te vinden over het scheiden van afval en
vertellen inwoners van Drenthe over hun eigen ervaringen.

Vanaf 17 februari zal de campagne ook buiten op veel plekken zichtbaar zijn.

Tekst/foto Gem Meppel