Nieuws

Burgemeester Korteland fel op nieuwe coalitie

: ‘Plannen moeten concreter” Een pittige brief van burgmeester Richard Korteland van Meppel aan het nieuwe college van de stad. De nieuwe wethouders hebben daar net de plannen voor de komende vier jaar gepresenteerd, maar Korteland vindt de plannen weinig concreet en hij roept op tot échte plannen. De kersverse coalitie is het daarmee niet eens.

De gemeentewet schrijft voor dat de burgmeester op de hoogte wordt gehouden van het onderhandelingsproces en dat hij zijn opvattingen over het collegeprogramma kenbaar kan maken in een zogeheten burgemeestersbrief. Van deze mogelijkheid heeft de burgemeester van Meppel gebruik gemaakt.

In de brief schrijft Korteland dat verschillende agendapunten te weinig concreet zijn. Onderhandelaar Eduard Annen van Sterk Meppel is blij met de input van de burgemeester, al is hij het niet eens met de kritiek.

Antwoord blijft ‘nee’
“De burgemeester noemt uitbreiding van de haven of het verbeteren van de financiën als voorbeelden van dingen waarover wij niet concreet zijn”, vertelt Annen. “Er staan geen domme dingen in zijn brief, maar over sommige denken we net iets anders. Wij willen niet alles dicht timmeren en het juist open houden. Zodat we de komende vier jaar elk onderwerp met maatschappelijke instanties, raadsleden, inwoners en ondernemers kunnen bespreken. Niks vastleggen, maar alles samen oppakken.”

Dat voornemen is gevaarlijk, waarschuwt Korteland. Want alles met iedereen bespreken kost tijd en vraagt veel energie van de ambtenaren op het gemeentethuis. Ook noemt hij het een valkuil dat alle onderwerpen even belangrijk worden gemaakt. “Daardoor moet straks alles op tijd gebeuren terwijl tijd en energie op het gemeentehuis schaars zijn.”

Annen ziet daarin geen probleem. “Dan duurt het allemaal maar wat langer. De burgemeester conformeert zich er maar aan, want wij willen dit en gaan deze weg in. Voor ons is het belangrijk dat iedereen kan beslissen over belangrijke thema’s.”

Magere jaren
Volgens Annen is het openhouden van alle opties ook een wens van de partijen die niet meeregeren in Meppel. Dat beaamt Xander Topma van oppositiepartij SP. Gisteravond kwam hij met alle andere oppositiepartijen bijeen om het collegeakkoord te bespreken. De sfeer op die avond was goed, maar Topma voelde wel spanning.

“Het voornemen is om alles samen te doen. Toch blijft compleet onduidelijk hoe dat eruit gaat zien en hoe we mogen meebesturen. Daardoor ontstaat het risico dat we uiteindelijk helemaal niks beslissen. Dat was de afgelopen vier jaar ook het geval. Er waren grote ambities, maar we zijn geen steek opgeschoten. Ik verwacht van Sterk Meppel een actieplan hoe we samen gaan besturen.”

Topma verwacht daarnaast dat er ook bezuinigingen aankomen, waardoor van de ambitie om samen te besturen minder waargemaakt kan worden. “Het college wil minder geld uitgeven om wat te kunnen sparen. Daar komt bovenop dat Meppel de komende jaren minder geld krijgt van de Rijksoverheid. Er komen dus magere jaren aan.” Hij vreest dat de oppositie alleen nog de kruimels gaat verdelen. “Dat is niet onwaarschijnlijk. Als er geen geld is, kun je ook geen ambities stellen. Ik snap de brief van de burgemeester dus wel.”

Tekst RTV Meppel Foto Arjan Tien