Regio

Bundeling krachten voor Drents Leesoffensief

De Drentse bibliotheken maken zich zorgen over de taalachterstand en het gebrek aan leesvaardigheid bij veel jongeren. Met het Drents Leesoffensief willen ze bereiken dat alle Drentse jongeren geletterd het middelbaar onderwijs verlaten. Samenwerkende partijen hierin zijn Provincie, gemeentes, kinderopvang, onderwijs en bibliotheken. Zij maken ze zich sterk voor en geven ze vorm en invulling aan het ‘Drents Leesoffensief’. Door gezamenlijk de inspanningen rondom leesvaardigheid uit te bouwen, geven ze de jeugd een toekomst waarin laaggeletterdheid geen rol speelt.

Foto Pixabay