Regio

Bom in Havelte dinsdag tot ontploffing gebracht

De Engelse 500-ponder uit de Tweede Wereldoorlog die vorige week werd gevonden door een plaatselijke schaapsherder, wordt dinsdagmiddag in Havelte tot ontploffing gebracht.

Defensie ondernam na de vondst van de bom geen haastige stappen. Toen de situatie stabiel bleek, werd het explosief weer begraven. Als voorzorgsmaatregel werd er wel een container bovenop geplaatst en de rode vlag gehesen. De explosievenopruimingsdienst van defensie (EOD) maakte vervolgens een plan om de bom zo veilig mogelijk tot ontploffing te laten brengen.

En dat is morgen het geval. Dan wordt de bom begraven onder 600 kuub zand en tot ontploffing gebracht. Inwoners van Darp en Havelte zullen daar geen hinder van ondervinden, want het zand dempt de knal. Ook voor doorgaand verkeer verandert er niets. De Van Helomaweg tussen Havelte en Wapserveen blijft gewoon geopend.

De bom ligt vlak bij de Johannes Postkazerne in Havelte. De toegangsweg naar de kazerne wordt rondom het moment van de ontploffing wel voor twee uur afgesloten. In overleg met de luchtvaartautoriteiten wordt ook het luchtruim boven Darp en Havelte voor twee uur geklaard. Vliegtuigen moeten daardoor uitwijken naar een andere route.

Foto Bastian van de Belt