Biodiversiteitsmaatregelen van boeren voor vlinders werken

Meer vlinders geteld in kruidenrijke graslanden, bloemrijke akkerranden en heggen. De afgelopen vier jaar zijn er ruim 40.000 nachtvlinders geteld op boerengrond. Meer dan de helft van alle Nederlandse nachtvlinders zijn waargenomen door de 115 aan het project BIMAG deelnemende boeren. Waar boeren natuurvriendelijke maatregelen nemen, zoals bloemrijke akkerranden, worden de meeste vlinders waargenomen. Het meetnetwerk is nu met vijf jaar verlengd, om ook uitspraken te kunnen doen over aantalsontwikkelingen.

“Dat boeren op hun eigen terrein gaan meten is erg belangrijk. Je ziet met je eigen ogen dat maatregelen werken. Ik hoor vaak dat er niets meer leeft in de huidige landbouw. Ik laat graag zien dat dit anders is en werk graag mee aan een verbetering van de biodiversiteit. BIMAG is een mooi onderzoek om te laten zien dat natuurmaatregelen werken.”, aldus LTO Noord-bestuurder Jeroen van Wijk.

Over BIMAG
LTO Noord, BoerenNatuur en de Vlinderstichting hebben onder de noemer Boeren InsectenMonitoring Agrarische Gebieden (BIMAG) gezamenlijk een programma opgezet om boeren en tuinders zelf dag- en nachtvlinders te laten monitoren in het agrarisch gebied. Met dit project worden agrariërs in staat gesteld om mee te werken aan meerjarig onderzoek naar insectenstanden in landbouwgebieden Het project wordt gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Tekst LTO/ foto Pixabay