Nieuws

Binnenstadfonds: Provinciale staten bezoeken ook Meppel

Resultaten Binnenstadfonds zichtbaar: aantrekkelijke winkelkernen en leefbare binnensteden. Leden van Provinciale Staten van de provincie Drenthe hebben vandaag een bezoek gebracht aan de gemeenten Assen, Hoogeveen en Meppel. Dit deden zij in het kader van het Binnenstadfonds. Een fonds dat vijf jaar geleden is ingesteld en waar de gemeenten Hoogeveen, Emmen, Meppel, Assen, Noordenveld, Midden-Drenthe en Coevorden een beroep op konden doen om de kwaliteit van hun kernwinkelgebied te versterken en/of vrijkomende winkelruimte te herstructureren.

Gedeputeerde Henk Brink: “Het was goed om te zien hoe de gemeenten hun winkelkernen aantrekkelijker hebben gemaakt en daarmee de leefbaarheid in hun binnensteden hebben verbeterd. Ook de herinrichting van de openbare ruimte is goed opgepakt met het geld uit het provinciale Binnenstadfonds.”

Meppel
De delegatie bezocht aan het einde van de middag Meppel, waar de ontwikkelingen van de Swaeneborgh werden besproken en de Groenmarkt en het Prinsenplein werden bezocht. De nieuwe parkeergarage aan de Kromme Elleboog is inmiddels in gebruik genomen en de herinrichting van de Groenmarkt is opgepakt. De aanpak in Meppel was met name gericht op het terugdringen van het leegstaande winkelvloeroppervlak en het verbeteren van de belevingswaarde van Meppel als hoogwaardige binnenstad.

Bevindingen evaluatie Binnenstadfonds
Tijdens de busreis werden ook de eerste bevindingen van de evaluatie van het Binnenstadfonds door bureau BRO besproken. De algemene conclusies waren dat de gemeenten positief zijn over het Binnenstadfonds, dat de rol van de provincie als positief wordt beoordeeld en dat alles op het op het juiste moment samenkwam. Daarnaast zijn de meeste prestatieafspraken gehaald (of goed op weg).

Binnenstadfonds
De gemeenten worden met de subsidie uit het Binnenstad fonds gesteund om de winkelkernen Emmen, Coevorden, Assen, Meppel, Hoogeveen, Beilen en Roden aantrekkelijker te maken. Hiervoor hebben ze plannen ingediend, waarin ze aangaven hoe ze de binnensteden wilden verbeteren. Het ging onder andere om verplaatsing van winkels, herbestemming van vastgoed en herinrichting van de omgeving. Het fonds heeft € 13 miljoen verdeelt over de gemeenten.

RTV Meppel/ foto Prov Drenthe