Regio

Bijenhouders ver. Ruinen en Omstreken huldigt 6 leden

Op de algemene jaarvergadering van de Bijenhouders vereniging Ruinen en Omstreken afgelopen vrijdag zijn een zestal leden gehuldigd omdat zij jarenlang trouw aan de afdeling Ruinen van de NBV zijn geweest. Ze waren respectievelijk 25, 40 en 50 jaar lid van de afdeling Ruinen met een hele rijke imkerervaring, belangrijk voor de vereniging en nog meer voor de jonge startende imkers. Het betreft actieve leden, een aantal in de commissie voorlichting van de vereniging , weer anderen zijn actief met het onderhouden van de website of met de jaarlijkse informatiegids.

Bovenal hebben ze gemeen dat het druk bezette mensen zijn, natuurliefhebbers en bezeten imkers. Zij werden toegesproken door mevr. Marleen Boerjan, secretaris van de landelijke NBV uit Ede die namens het bestuur van de NBV lovende woorden tot hen sprak en hen de onderscheidingen op spelde, Daarna werden ze door het bestuur van de afdeling Ruinen in de bloemetjes werden gezet.

Foto Eigen