Natuur

Barsbekerbinnenpolder heeft Overijsselse primeur

De Barsbekerbinnenpolder is de eerste locatie in Overijssel waar een zogenoemd Valuta voor Veen-project is goedgekeurd. Door een hoger waterpeil vermindert begin 2024 de CO2-uitstoot in het veenweidegebied bij Zwartsluis. “De peilverhoging geeft in eerste instantie een impuls aan de weidevogels en de biodiversiteit in de polder. Dankzij Valuta voor Veen levert dat de agrarische sector nu ook een verdienmodel op. Dat is een prachtig surplus”, zegt projectleider Gidion Kok van Natuurmonumenten.

Samen met Stichting Natuur en Milieu Overijssel, Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD), en pachter Hermen Spans werkt Natuurmonumenten aan de plannen voor de Barsbekerbinnenpolder. De gebiedspartners willen van de eeuwenoude polder weer een oase voor weidevogels maken. De nodige peilverhoging heeft bovendien een gunstig effect op het tegengaan van de bodemdaling in het gebied. Verder vermindert de CO2-uitstoot door het verhogen van het waterpeil.

Tekst Natuurmonumenten/ foto Erik Driessen