Nieuws

“AUTISMEWAT” lezing over autismespectrum stoornis

Op woensdag 18 oktober 2023 zal om 19.30 een lezing worden gehouden door Hans Meijering
“AUTISMEWAT”. Voor de pauze wordt in deze tweede lezing ingegaan op de drie belangrijkste uitgangspunten die kenmerkend zijn voor de mens met ASS: hoe openbaart zich dat en hoe kan daar het beste mee
worden omgegaan.

Na de pauze zal een panel van betrokkenen (client, ouder, zorgverlener, leerkracht, persoonlijke
begeleider) vertellen wat de hulpverlening en het belang daarvan voor hen betekent.

Ook kunnen er vragen gesteld worden. Plaats: Do Re kerk, Vledderstraat 20, Meppel Gratis toegang (vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld)

Janny Krist- ten Wolde/ foto shutterstock