Actie Niet Weggooien bij Oud Meppel succesvol

Afgelopen zaterdag vond bij de Stichting Oud Meppel een inzamelmiddag plaats in het kader van de landelijke actie die NIOD, Drents Archief en oorlogs- en verzetsmusea organiseren. Een twintigtal bezoekers vond de weg naar het gebouw aan de Sluisgracht om te bewaren foto’s en documenten over te dragen. Naast pamfletten, aankondigingen, etc. werd ook fotomateriaal aangeboden. Ook documenten m.b.t. Assen en Smilde kwamen ter tafel. Deze laatsten wordt opgenomen in het Drents Archief. Ook werd materiaal getoond dat de eigenaar wilde behouden en dus ter plaatse gedigitaliseerd is. Ook enkele patroonhulzen en een mogelijk stukje van een bij de Kaapbruggen neergestort vliegtuig werden ingeleverd.

Het meest belangwekkend bleek een beschadigde foto van Eli Wolff voor zijn huis in de Woldstraat. Hij werd op 5 februari 1943 vermoord in Auschwitz, werd slechts 4 jaar oud. Het is de enige foto die van hem bewaard is gebleven. Ná de deportatie van het gezin naar Westerbork zijn, tijdens de ontruiming van hun huis, alle foto’s door de ontruimers vernietigd. Slechts één verscheurde en later enigszins herstelde foto is door een oplettende buurvrouw veiliggesteld. Deze werd Oud Meppel zaterdag aangeboden en wordt, via het Drents Archief, opgenomen in de collectie van Herinneringscentrum Kamp Westerbork.

Tekst en foto (Ebel Zandstra) Oud Meppel