Gemeente

Aanmelden onderwerpen Hotspotmonitor

Documenten over wat de gemeente doet worden bewaard in ons archief. Dat is meestal tijdelijk. Er is een verplichting om het grootste deel van deze documenten na een bepaalde periode te vernietigen. Er zijn ook stukken die voor altijd bewaard moeten worden. Het kan zijn dat er gebeurtenissen zijn die specifiek voor onze gemeente grote impact hebben gehad, maar waarvan de documenten toch moeten worden vernietigd. Om te voorkomen dat zo een stukje lokale historie verloren raakt, kunnen we dit op de hotspotmonitor plaatsen en toch bewaren. We willen graag weten wat voor u een hotspot is geweest in de afgelopen 10 jaar. De aangedragen onderwerpen worden beoordeeld en de uiteindelijke selectie wordt vastgesteld door B&W. Aanmelden kan via de website www.meppel.nl/actueel of per mail postbus@eppel.nl vóór 1 september 2021.