Nieuws

Aanleg pumptrackbaan Meppel gewoon begonnen

Na een onzekere periode is de gemeente Meppel begonnen met de aanleg van een pumptrackbaan in de wijk Oosterboer. De komst van zo’n baan is een wens van de jeugd in de wijk, maar buurtbewoners hadden hun zorgen bij de realisatie. De afgelopen weken zijn goede afspraken gemaakt met de buurt waardoor de bouw zonder tegenstand kon beginnen.

Allereerst: wat is een pumptrackbaan ook weer? Het is een hobbelig circuit van kommen en bochten. Ideaal voor kinderen met stepjes, fietsen, skateboards en skeelers. Steeds meer steden krijgen zo’n baan. Daarom dienden tieners Marijn en Wessel de wens voor een baan in Meppel naar de gemeenteraad brachten. De raad reageerde enthousiast en stelde 50.000 euro beschikbaar, nog eens 50.000 euro subsidie komt van andere fondsen. De handen gingen op elkaar en toenmalig wethouder Jaap van der Haar zette spoed achter de realisatie. Maar dat laatste leidde tot vraagtekens bij de buurt.

Extra maatregelen
Zij vreesden voor overlast. De pumptrackbaan wordt aangelegd in het Ringpark, maar op korte afstand van woningen in de Oosterboer. Gesprekken met de buurtbewoners hebben geleid tot oplossingen. Zo heeft de gemeente toegezegd dat een groene afscheiding rondom de pumptrack wordt aangelegd, bijvoorbeeld in de vorm van een heg. Ook is het de bedoeling dat de baan alleen tussen zonsopkomst en zonsondergang wordt gebruikt. Met borden wordt dit kenbaar gemaakt, zowel langs het fietspad als bij de ingang van de pumptrack. Ook gaan gemeente en een vertegenwoordiging van buurtbewoners ieder kwartaal evalueren. Als het nodig is kunnen extra maatregelen getroffen worden.

Droom werkelijkheid maken
“Er is veel te doen geweest om de pumptrack”, zegt de nieuwe wethouder Klaas de Vries. Hij is blij dat de aanleg alsnog zonder tegenstand kon beginnen. “Ik vind het fijn dat we dat nu achter ons kunnen laten en dat omwonenden de bereidheid laten zien om met ons mee te denken over de inrichting en het toekomstig gebruik van de baan. En dat we daarmee de droom van een aantal jonge initiatiefnemers werkelijkheid gaan maken. De komende tijd houden we nauw contact met de buurt om te zien hoe het gaat. Als we moeten bijsturen, dan doen we dat.”

De nieuwe afspraken zorgen voor tevredenheid in de buurt. “We blij met deze afspraken”, zegt buurtbewoner Robert Bakker. “We zijn ook nooit tegen de komst van de pumptrack geweest, het ging ons slecht om de locatie ervan. We juichen het zelfs toe dat dit voor jongeren in Meppel wordt gerealiseerd. Wat dat betreft is het mooi dat we er nu een streep onder kunnen zetten.”

Ook buurman Alex Boer is tevreden met de afloop. “Het gesprek met de gemeente was zeer constructief.” Eerder dachten de buurtbewoners aan juridische stappen, maar dat is volgens Boer nu niet meer nodig. “We gaan niet verder procederen. Alle neuzen wijzen nu dezelfde kant op en hopelijk leidt dat tot veel plezier voor de Meppeler jeugd.”

Veiligheidskeuring
Deze week wordt gewerkt aan de fundering van het terrein door met graafmachines lagen zand aan de brengen. In deze zandlagen wordt het parcours vormgegeven, dat daarna geasfalteerd wordt. Afhankelijk van het weer verwacht de gemeente dat de werkzaamheden anderhalf tot drie maanden duren. Daarna volgt een veiligheidskeuring.

Foto RTV Meppel