Nieuws

30 miljoen naar Regio Zwolle, Meppel profiteert ook mee

De Regio Zwolle is een van de 22 regio’s in Nederland die een investering van het Rijk kunnen verwachten. Onder deze regio vallen ook de Drentse gemeenten Westerveld, Hoogeveen, De Wolden en Meppel. Richard Korteland, burgemeester van Meppel, noemt de toezegging goed nieuws. “Onze plannen en ideeën worden erkend.”

In deze kabinetsperiode is 900 miljoen euro beschikbaar gesteld, later dit jaar volgt nog een ronde waarin geld wordt toegewezen. Demissionair minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken wil met de regiodeals ‘werk maken van gelijke kansen op goed wonen, leven en werken, waar je ook woont’.

In de plannen van de Regio Zwolle komen twee thema’s sterk naar voren: duurzaamheid en arbeid. “Je kunt deze deal zien als een vervolg op de eerste regiodeal”, vertelt Korteland. In juli 2020 kreeg de Regio Zwolle al eens een toezegging van het Rijk en is er in totaal 90 miljoen geïnvesteerd. Naast de nieuwe toezegging van 30 miljoen legt de Regio zelf ook nog een nader te bepalen bedrag in.

Plannen nog niet concreet

Het samenwerkingsverband tussen 22 gemeenten in de provincies Drenthe, Overijssel, Flevoland en Gelderland heeft tot de zomer de tijd om concrete plannen op papier te zetten. “De gemeente Meppel kent bijvoorbeeld veel mkb’ers. Wij willen graag loketten zien voor deze groep”, legt Korteland uit. Ook duurzaamheid en klimaatadaptie staan hoog op de agenda.

De investeringen worden niet verdeeld op basis van inwonersaantallen of grootte, maar per thema. Korteland, ook vicevoorzitter van de Regio Zwolle, legt uit: “Als de gemeente De Wolden wil investeren in een bepaalde buslijn, dan zou het kunnen helpen om een deel van deze investering ook in Meppel te doen, omdat wij een belangrijke functie hebben voor het openbaar vervoer in de regio.”

Bovendien blijft het niet bij de 30 miljoen die nu is toegezegd. De vorige keer deed het Rijk een investering van 22,5 miljoen, maar is er uiteindelijk 90 miljoen besteed. De Regio zelf betaalt dus ook een groot deel van de plannen.

‘Serieuzer genomen’

“Het gaat op zich goed in onze regio”, aldus Korteland. “Maar de beslissingen van het Rijk geven ook aan dat we als regio serieuzer worden genomen. Het laat zien dat elke regio telt.”

In Oost-Nederland hebben ook de regio’s Achterhoek, Veluwe en Stedendriehoek een toezegging gekregen. Binnen Drenthe zijn er geen andere gebieden die onder de nieuwe Regio Deal vallen. Het kabinet stelt deze ronde in totaal ruim 386 miljoen beschikbaar aan 22 regio’s voor de uitvoering van plannen die leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers verbeteren.

En volgens Korteland biedt deze toezegging ook nieuwe mogelijkheden voor de toekomst. “Misschien dat we in de toekomst ook wel een podium kunnen krijgen bij andere ministeries en niet alleen bij Binnenlandse Zaken.”

Tekst/foto Stefan Klomp (RTV Drenthe)