Natuur

2019 was een goed jaar voor de steenuil

Ruim dertig procent van de speciaal voor de steenuil opgehangen nestkasten in Overijssel was het afgelopen jaar bewoond. In Overijssel zijn maar liefst 22 vrijwillige steenuilwerkgroepen al jaren actief in het ophangen, onderhouden en monitoren van de steenuilkasten. Zo kan in beeld gebracht worden hoe het met deze typische cultuurland-vogel gesteld is. Sommige nestkasten zijn voorzien van een camera. Kijk voor een leuk filmpje van een steenuil bij zijn nestkast op www.landschapoverijssel.nl/steenuil

Foto Mark Zekhuis