140 Kerken in Nederland kleuren rood op Red Wednesday

Met #RedWednesday, op 23 november as., wil Kerk in Nood mensen bewust maken van de vervolging van gelovigen – vooral minderheden – en oproepen tot tolerantie en respect voor gelovigen en tussen geloofsgroepen. Kerk in Nood presenteert de feiten van christelijke vervolging op een eerlijke en feitelijke manier en doet geen afbreuk aan andere geloofstradities, maar benadrukt juist hoe het bouwen van bruggen en de interreligieuze dialoog een middel is om vrede tussen geloofsgroepen tot stand te brengen. Red Wesnesday is een wereldwijde actie. https://kerkinnood.nl/

RTV Meppel/ foto Red Wednesday