Kerk

12 Febr. Swinging Church in Kruiskerk Diever

Zondag-avond 12 febr. om 19.15 uur Swinging Church in de Kruiskerk te Diever. Collum-zang-dienst met ds. Ben van Werven en gospelkoor El Jakim uit Zuidwolde olv dirigent en begeleider Harold Kooy. Toegang gratis, er zal wel een collecte plaatsvinden. Super Welkom, na afloop koffie, thee en ontmoeting ! Neem vrienden, kennissen en buren gezellig mee.

tekst/ foto aangeleverd/ foto Henk Sieders