Werkzaamheden centrum

Maandag 17 mei zijn we gestart met werkzaamheden. Omleidingen worden aangegeven.

Dirk Jacobsstraat
De rijbaan vanaf de Marktstraat tot de parkeerplaats van de Jumbo wordt voorzien van nieuwe bestrating. Ook worden er parkeerplaatsen aangelegd. De werkzaamheden duren enkele weken.

Vervanging rioolput Prinsenplein
De bestrating op de kruising wordt verwijderd. De aannemer plaatst bronbemaling. Het vervangen van de put en een deel van het riool volgt daarna. De werkzaamheden duren tot ca. 19 juni a.s.