Vergadering auditcommissie

Donderdag 14 januari 19.30 uur
Agenda
– Managementletter Gemeente Meppel 2020 (interimcontrole)
– Rechtmatigheidsverantwoording 2021
– Memo inzake toezegging over systematiek heffing onroerende zaakbelastingen
 Informatiebehoefte Corona effecten
– Brieven begrotingsonderzoek en financieel toezicht provincie Drenthe
– Benoeming plaatsvervangend voorzitter auditcommissie
Via meppel.nl kunt u vergaderingen live of achteraf zien en horen. U kunt gebruik maken van het spreekrecht als u zich 32 uur voor de vergadering meldt bij de griffier, e-mail griffie@meppel.nl of telefoon 14 0522. Uitzending via RTV Meppel zie rtvmeppel.nl (ook voor kabelfrequenties en -kanalen) of via de ether 93 MHz. Alle stukken vindt u via gemeenteraadmeppel.nl