Nationaal Park Drentsche Aa

Gelijktijdig met het vaststellen van het jaarverslag 2018 nam het Overlegorgaan Drentsche Aa afscheid van de officiële naam: Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa. Vanaf nu gebruiken ze de naam Nationaal Park Drentsche Aa voor het hele Drentsche Aa-gebied: Van het brongebied in het Hart van Drenthe tot de benedenloop in Groningen. In alle uitingen zal dit de komende tijd worden aangepast, te beginnen met het logo. Landelijk wordt gewerkt aan een kwaliteitsslag voor de Nationale Parken. Het streven is dat zij zich ontwikkelen tot aaneengesloten landschap-ecologische of landschappelijke eenheden. Hierbinnen liggen natuurkernen waaraan bewoners, maatschappelijke instellingen en ondernemers zich verbonden voelen en hun identiteit ontlenen. Iedere vijf jaar brengt Nationaal Park Drentsche Aa een rapportage uit, om in beeld te houden hoe het gebied zich ontwikkelt. De jongste rapportage toont veel positieve ontwikkelingen, maar ook veel verbeterpunten. Kenmerkende vegetaties en plantensoorten nemen toe en de otter en bever zijn niet meer weg te denken. Echter, op andere punten blijft de ontwikkeling achter. Zoals de zorg om de kwaliteit van het landschap. Met het oog op een duurzame toekomst kunnen ze het belang van educatie niet genoeg benadrukken. De medewerkers Communicatie en Educatie, van het Nationaal Park, steken ieder jaar veel energie in projecten om kinderen al vanaf jonge leeftijd in aanraking te brengen met natuur en landschap.