ZP Meppel wil actievere inspanning gemeente

Inmiddels is bijna 10 procent van de Meppeler beroepsbevolking zp’er. Daarom zouden ze volgens belangenbehartiger ZP Meppel ook gerichte aandacht moeten krijgen in de nieuwe raadsperiode. In de week voor de verkiezingen heeft ZP Meppel alvast een aantal aandachtspunten voor de nieuwe gemeenteraad en het te vormen college gepresenteerd. Ondanks hun maatschappelijk en economisch gewicht blijven zp-er’s in het beleid nog veelal buiten beeld.

Het eerste punt op het ‘verlanglijstje’ van de zp’ers is actieve steun en inzet ten behoeve van presentabele en betaalbare bedrijfsruimte, een ontmoetingsplek en ‘broedplaats’ voor starters en kleine ondernemers. Een tweede punt van aandacht voor ZP Meppel is de komst van het provinciale initiatief de Ondernemersfabriek. Ook zouden gemeentelijke aanbestedingen toegankelijk moeten worden voor (samenwerkende) zp’ers.