Zonnig bezoek Zijne Majesteit Koning Willem Alexander

Vandaag heeft Zijne Majesteit de Koning een bezoek gebracht aan Frederiksoord. Hier werd op feestelijke wijze het 200 jarig bestaan van de Maatschappij van Weldadigheid gevierd. Een bijzonder jubileum waar niet alleen aandacht werd besteed aan een uniek deel van onze vaderlandse geschiedenis, namelijk de Koloniën van Weldadigheid, maar eveneens aan de nieuwe visie op de toekomst van de Maatschappij van Weldadigheid. Namelijk door het gebied voor de toekomst te ontwikkelen als een proeftuin van sociale vernieuwing.

Afsluitend beleefde de Koning samen met het in grote getale aanwezige publiek onder zonnige weersomstandigheden een uniek theaterspektakel ‘200 jaar Maatschappij van Weldadigheid’. De voorstelling is door Tom de Ket van het Pauperparadijs speciaal voor deze gelegenheid geschreven. In aanwezigheid van de Koning werd op een symbolische wijze en met een knipoog verbeeld hoe de Maatschappij van Weldadigheid opnieuw een betekenis geeft aan de idealen van Johannes van den Bosch.

Foto Wilbert Bijzitter