Zoals altijd: na regen komt zonneschijn

In jaren hebben we niet zo’n koud voorjaar gehad. Regen, regen en nog eens regen. Droogte en lage grondwaterstand werden in een paar maanden opgelost. De natuur liep wel weken achter in haar ontwikkeling. Merels trokken zich er niet veel van aan en bouwden aan het nesten. Immers zodra de nachttemperatuur boven 5 graden kwam, ging ook het leven in de grond in beweging. Voor Merels en Spreeuwen viel er genoeg te vinden. Anders was het voor de mezen. Bij een achterblijvende bladontwikkeling was er in de heesters en bomen weinig voedsel te vinden.

Maar ook dat heeft zich aardig hersteld nu de temperatuur is gestegen en de zon de aarde om ons heen lekker heeft opgewarmd. Insecten brommen weer om ons hoofd en rupsen laten zich uit de bomen vallen op de vlucht voor actieve mezen in het bladerdak. Een explosie van groen en kleur en zowaar de eerste vlinders. Na regen komt zonneschijn is ditmaal letterlijk van toepassing.

Foto Erik Jan Feenstra . Metselbijtjes aan het werk. De Metselbijtjes zijn superbestuivers Een insectenhotel aan de muur helpt