Zeldzaam paddenstoeltje gevonden

In de Meppelerdieplanden is het zeer zeldzame moerastrechtertje aangetroffen. Het is pas de derde keer dat het kleine, trechtervormige paddenstoeltje in Nederland is gezien. Ook internationaal komt de soort nauwelijks voor. De natte, schrale graslanden langs het Meppelerdiep zijn eigendom van Natuurmonumenten. De Meppelerdieplanden kunnen bij hoog water niet meer overstromen vanuit het Meppelerdiep. Natuurmonumenten laat daarom al jarenlang water in vanuit De Wieden om zo verdroging van het gebied te voorkomen. Mede daardoor is een bijzondere vegetatie ontstaan.

Foto: Melchior van Tweel