Woonconcept verkoopt zorgcomplexen

Woonconcept heeft vijf zorgcomplexen in de gemeente Hoogeveen verkocht aan Aedifica voor een totale som van 48 miljoen euro. Waarbij Aedifica een conventionele aanschaffingswaarde van 44 miljoen euro heeft betaald en de overige 4 miljoen komt uit een herziening van de huurovereenkomsten. Met de verkoop van deze complexen vergroot Woonconcept de focus op haar primaire doelgroep; bewoners van een sociale huurwoning. “We hebben als corporatie een belangrijk doel: een thuis bereikbaar maken voor wie dat nodig heeft.

Maar we willen verder gaan dan dat en ervoor zorgen dat al onze bewoners trots zijn op hun thuis”, aldus Nicole Peeters, directeur-bestuurder van Woonconcept. “We zijn er in de basis voor mensen die wonen in, of op zoek zijn naar, een sociale huurwoning. Dit betekent dat we moeten investeren in het verduurzamen van onze woningen zodat de woonlasten niet hoger worden en de nieuwbouw die noodzakelijk is voor het terugbrengen van de wachttijden. De overdracht van de zorgcomplexen naar Aedifica draagt hieraan bij.”

Foto Woonconcept verkoopt zorgcomplexen voor meer focus op eigen bewoners