Wilhelmus in Doornheegde op Koningsdag

In de Doornheegde, in de wijk Oosterboer, werd gehoor gegeven aan de landelijke oproep om de Koningsdag ’s ochtends om 10.00 uur te openen met het gezamenlijk zingen van het Wilhelmus. Onder muzikale begeleiding van Quido van Hien werd er door bijna elke bewoner van de straat gehoor aan gegeven. Uiteraard in een grote kring, met inachtneming van de 1,5 meter afstand van elkaar. Iedereen was het erover eens dat dit een unieke gebeurtenis was, die de saamhorigheid in de straat illustreerde. Een prettige bijkomstigheid van de zo vervelende coronacrisis.

Foto Henk Hoeben