Wijker Kunst zoekt nieuwe leden

De direct na de oorlog opgerichte zangvereniging Wijker Kunst te De Wijk, is op zoek naar vrouwen en mannen die van zingen houden, maar tot dusver (nog) niet bij een koor zijn aangesloten. Zeker het mannenkoor heeft door omstandigheden de laatste jaren het ledental flink zien dalen. Het bestuur heeft dan ook besloten om een ledenwerfactie op touw te zetten. Geïnteresseerden kunnen elke maandagavond in De Havezate een kijkje komen nemen bij de repetities o.l.v. dirigent Mannes Hofsink. Meer informatie bij de algemeen secretaris: 0522-442059 of gvdbelt71@gmail.com