Ondernemend

Wie voert de RI&E uit?

Commerciële partnerbijdrage

De RI&E vormt de basis van uw arbobeleid. U wilt er dus zeker van zijn dat het goed wordt uitgevoerd. Wie is verantwoordelijk? En hoe worden de taken verdeeld?

Wat is de RI&E precies?
RI&E is de afkorting van risico inventarisatie en -evaluatie. Het doel is het in de gaten houden en verbeteren van de gezondheid en veiligheid binnen uw organisatie.

Kort samengevat bestaat het uit 5 stappen:
1. De voorbereiding waarbij wordt gekeken naar wie de RI&E gaat uitvoeren, het inschakelen van externe hulp en welke instrumenten er beschikbaar zijn
2. Het onderzoeken, analyseren en prioriteren van de risico’s
3. Het maken van een plan van aanpak waarin staat wat er gedaan gaat worden om de risico’s te verminderen
4. Het toetsen van de RI&E
5. Het plan van aanpak uitvoeren en de RI&E up to date houden

Wie is verantwoordelijk voor de RI&E?
De risico inventarisatie en -evaluatie is verplicht voor iedere werkgever met minimaal 1 fte aan medewerkers. De werkgever is hiervoor verantwoordelijk. Ook de actiepunten van het plan van aanpak vallen onder de verantwoordelijkheid van de werkgever.

Wie voert de RI&E uit?
U kunt de stappen van de RI&E grotendeels zelf uitvoeren. Bijvoorbeeld als u preventiemedewerkers in dienst hebt en er een branche RI&E is. In de meeste gevallen is begeleiding door de arbodienst wenselijk. Zo profiteert u van de juiste kennis en ervaring, waardoor u tijd en kosten bespaart. U kunt er ook voor kiezen om de complete uitvoering aan de arbodienst uit te besteden.

Toetsing
Het enige onderdeel dat u verplicht moet uitbesteden is de toetsing. Hiervoor moet een kerndeskundige ingeschakeld worden. Dat kan een gecertificeerde bedrijfsarts, veiligheidsdeskundige, arbeidshygiënist of A&O deskundige zijn.

Heeft u een kerndeskundige binnen uw organisatie? Dan kan hij of zij de toetsing uitvoeren.

Uitzondering
Voor sommige organisaties is de toetsing niet verplicht. Dit is het geval als er minder dan 25 medewerkers zijn én er een erkend RI&E-instrument beschikbaar is binnen uw branche.

Wat kost het?
RI&E kosten kunnen flink uiteen lopen. Het kostenplaatje hangt onder andere af van:
* De grootte van uw organisatie
* Het aantal vestigingen
* De branche
* Eventuele gevaarlijke stoffen en machines

Tegen de €1500 is een redelijk uitgangspunt voor een MKB-organisatie, maar dit kan dus flink afwijken.

Uw RI&E uitbesteden
Met wie u samenwerkt, heeft grote invloed op de kwaliteit van uw RI&E. Kies daarom een partner die de juiste kennis en ervaring heeft. Iemand die de tijd neemt en uw organisatie echt begrijpt. Hoe u die vindt? Laat HR Navigator het werk voor u doen. Snel, makkelijk, gratis en 100% onafhankelijk. Kijk op HR Navigator om ze meteen voor u aan het werk te zetten.