Werkzaamheden Ceintuurbaan

Tot 15 december wordt gewerkt aan de vervanging van de Ceintuurbaanbrug en een daaronder gelegen rioolzinker. Ook nutsbedrijven verrichten werkzaamheden in het gebied. Doorgaand verkeer kan geen gebruik maken van de Ceintuurbaan. Woningen blijven bereikbaar. Omleidingsroutes: www.meppel.nl/ceintuurbaan. Aangepaste busroutes: OV9292.nl